BEELDHOUWEN AAN DE MAAS

KUNSTENAARS AAN HET WERK MET ARDUIN

Op 12 augustus 2005 startte het symposium Beeldhouwen aan de Maas in de boerderij van Nuchelen. Dit ambitieus project, ingediend en georganiseerd door OBM (Ontwikkeling Binnenstad Maaseik) werd mogelijk gemaakt dankzij de Europese middelen van Leader+, bestemd voor plattelandsontwikkeling in Midden-Maasland.

Twee weken lang, van 12 tot 28 augustus, kapten, zaagden, bouchardeerden en polijstten de acht geselecteerde kunstenaars aan hun blok arduin. Toevallige bezoekers en kunstliefhebbers konden hen elke dag opnieuw aan het werk zien. Voor de jongste bezoekers was zelfs een initiatie-atelier ingericht. Met de creatieve hulp van Denise Peeters en Jan Winkels konden de kinderen er leren beeldhouwen met mergelsteen.

Nuchelenhof beleefde een onvergetelijke periode en de gemeenschap kreeg er acht kunstwerken bij. De beeldhouwwerken zijn thans in het Maasland te bewonderen in Heppeneert ("Boetelingen" van Anne Cornil en "Korhoen" van Annie Andriessen), Aldeneik ("Kubus in bladmotief" van Veerle Achten), Wurfeld ("Bloem" van Pol Lemaire en "Donkere Hemel" van Jean Van Wierst), aan de Labaerdijk in Maaseik ("Monoliet" van Lambert Rocour), Leut ("Waterevenement" van Rik Bloemen) en Dilsen-Stokkem ("Gebondenheid" van Gerard Bijnens).

Het zijn acht tastbare, interessante en duurzame getuigen van de artistieke inspanningen die de kunstenaars in Nuchelenhof leverden.

FOTOALBUM BEELDHOUWEN AAN DE MAAS