ALS ICH CAN

WIE CAN TIJDENS D-EYCK.14

LENNART VAN UFFELEN
Functionality Kills The Fun
(interactief)

Functionaliteit wordt overgewaardeerd! Vaak wekken interieurobjecten meer interesse op als ze hun taak net minder of helemaal niet vervullen. Met deze uitspraak probeert meubelontwerper /maker /breker Lennart Van Uffelen te breken met de minimalistische functionele visie op meubelontwerp.

Net zoals Van Eyck zijn traditie doorbrak in de 15e eeuw probeert Van Uffelen, met behulp van meubilair dat doet denken aan een ver verleden, via het spelen met de voorwerpen en het op zijn kop zetten van symboliek een eigen wereldbeeld weer te geven.

Als ode aan de bekende kunstenaars Van Eyck zal ook de spiegel uit zijn beroemde portret van Arnolfini in stukken geslagen worden! From one rebel to another with love...


MIKE CARREMANS

De misvatting lijkt als een rode draad doorheen het werk van Mike Carremans te lopen. Dit manifesteert zich enerzijds in zijn interpretaties van klassiek schilderkunstige thema’s, zoals Sint-Maarten die zijn mantel deelt, naar Antoon van Dyck. Hierin grijpt de kunstenaar terug naar de herinnering aan deze beeltenis uit zijn kindertijd, waarin de heilige zijn mantel niet lijkt te delen, maar zijn zwaard eerder als matador klaar houdt net voor een beslissende charge. Anderzijds duikt het gegeven van de misvatting terug op in het pallet van de schilderkunstenaar. Als kleurenblinde bevraagt hij de waarde van kleur en stelt hij de verhouding tussen een objectieve en subjectieve waarneming in vraag.

Carremans, wiens werk vaak het menselijke portret behandelt, tracht binnen deze vorm (die hij als een soort van standaard beschouwt) een equilibrium te vinden tussen de wereld zoals deze aan hem verschijnt, en een globale perceptie hiervan. Zijn recente (zelf)portretten zijn een concreet voorbeeld hiervan. Hij probeert in de mate van het mogelijke zijn eigen perceptie te verzoenen met een archetypische verschijningsvorm.

Enerzijds gebruikt hij de kleuren die, naar zijn perceptie, juist ‘lijken’, vaak groen. En anderzijds tracht hij het klassieke pallet te hanteren, wat vaker meer tegendraads werkt dan ‘foutieve’ kleuren te gebruiken.

In beide gevallen is niet enkel de thematiek van het portret een verwijzing naar het oeuvre van Van Eyck. In deze benadering van het thema tracht Carremans ‘naar zijn beste vermogen’ het werk tot stand te brengen. Enerzijds voor zijn eigen oog, en anderzijds voor het oog van de toeschouwer. Een directe verwijzing naar het adagium van Van Eyck’s ‘Als Ich Kan’, dat onder andere op het portret van Margaretha Van Eyck terug te vinden is.


DE BENDE
Meubelmakerij

De Bende is een collectief van kunstenaars, ontwerpers, ambachtslieden en enthousias-telingen die gezamenlijk zoeken naar nieuwe manieren om restmateriaal zo lokaal mogelijk een nieuw leven te geven. Door kennis, kunde en materiaal te delen en zoveel mogelijk mensen in het maakproces te betrekken ontwikkelt de Bende allerhande meubels en objecten.

Tijdens het weekend exposeert de Bende een selectie uit hun recente archief en fabriceert nieuwe, originele constructies met materialen en elementen afkomstig van de vierkantshoeve.


JAN WINKELS
Tussen Hemel en Aarde
Ruimte en tijd in de 15de eeuw

Het project is ontstaan uit de vaststelling dat de gebroeders Van Eyck een merkwaardig perspectief gebruikten. Vermoedelijk om een ruimer inzicht te krijgen op de ruimtes die ze wilden afbeelden.

Het perspectief werd in het begin van de 15 eeuw herontdekt. De Italiaanse schilder Filippo Brunellesco blies deze oude wetenschap nieuw leven in.

De methode om 3D objecten op een vlak weer te geven stond in de tijd van Van Eyck nog in zijn kinderschoenen. Ook hij zocht naar een verband tussen ruimtelijke vormen en de afbeelding ervan.

Emanuel Kant verdiept zich in “Kritik der reinen Vernunft” in deze problematiek en ziet het waarnemen vooral als een ordening en structuur.

Hij concludeert: De waarneming berust niet altijd op het beeld als zodanig, maar op de wijze waarop wij denken over het beeld. Dit principe komt voort uit ons verstand. Op deze wijze structureert het verstand zintuiglijke waarnemingen en vice versa. De werken van de gebroeders Van Eyck zijn in deze zin exemplarisch. Ze schilderen vanuit de waarneming en voegen er iets aan toe.

Elke tijd en cultuur drukt zijn stempel op de manier waarop we met de ruimtelijke ervaring omgaan.

Op de zolderruimte van Nuchelen is Jan Winkels van plan een ouderwetse schommel te hangen. Een eenvoudig middel om ruimte en tijd aan elkaar te verbinden. De interactieve bezoeker wordt gevraagd om deze te gebruiken. Al schommelend bekijk je de ruimte telkens vanuit een ander standpunt of perspectief.

Hoe Jan de ruimte precies gaat transformeren is nog niet heel duidelijk. Vermoedelijk gaat de kunstenaar uit Maeseyck de binnen- en buitenruimtes met elkaar verbinden en gaat aan de slag met de wetten van het perspectief.

HAUTE CUISINE
No Leafs

Voor dit project gaat het duo HC in de natuur op zoek naar hun favoriete bomen. Bernt en Benny maken in hun atelier zelf imposante “verlichte eycken”. In een realistische opname van een verzameling van bomen is er geen enkele hetzelfde. Met die instelling verwezenlijken ze bijgevolg hun eigen authentieke bos.


FRANS & BART SLANGEN
Gouden Pad
naar het Onvoltooid Verleden

Een gouden pad voert de bezoeker naar een ruimte waar een evocatie tot stand komt rond het “Lam Gods” en de Van Eyckbroers. Het onvoltooid verleden toont twee zijden van het verhaal:

1. De overschilderde, niet meer boeiende of actuele inhoud van de vroegere schilderijen, tonen een stukje van het verleden van de maker. Door ze vooral met wit en goud te overschilderen geeft kunstenaar Frans de doeken een nieuwe kans om tot “leven” te komen, en meer “vandaag” te worden.

2. Door een compositie te zoeken die zou kunnen verwijzen naar “Het Lam Gods” raakt Frans betrokken bij Van Eyck. Het omgedraaide doek, L-onder versterkt verleden en actualiteit van het veelluik. De eeuwenoude eiken balken als altaar voor het Lam vormen het centrum van de installatie.

De werkelijkheid die het werk van Bart, de zoon van Frans Slangen, laat zien is een product van een zowel objectief als fictief spiegelbeeld van de realiteit, tot een beeldende, figuratief-versluierde werkelijkheid op doek geconstrueerd. Bart zal wat vluchtig opgevangen is, op een scherpe manier observeren, het zelfs vooraf kaderen, maar het opnieuw vervaagd herschilderen, zelfs onderschilderen. Bewust dringt hij het subtiel geschilderde/het fijnbesneden verbeelde immers terug naar een “staat van mogelijkheid”.

Bewust vertroebelt hij het op-een-haar-na-perfecte, wetend dat je de wereld van het geziene niet moet verbeelden, maar voorvoelen. Hij zoekt de schaduw, de schemer, de luwte van het donker op. Hij brengt de bezoeker in de vervreemding van wat werkelijkheid genoemd wordt, in de verwachting van een desolaatheid der dingen, die tijd- en plaatsloos zijn.

Zijn werken hebben wellicht meer met verdwijnen dan met verschijnen te maken, wat getuigt op doek van een weemoedig verlangen naar schoonheid, zuiverheid en eveneens een drang naar perfectie, die zich evenwel afkeert van de oppervlakkigheid ervan, ze daarom onder/achter de vertroebelde onderlaag beschermend verstopt.


NOORTJE DE LA HAYE
& WILLEM KISSENBEEK

"Een lijnrechte verbinding tussen object en papier"

Noortje De la haye (°1987) en Willem Kissembeek (°1985), beiden uit Hasselt, grijpen terug naar het analoge en persoonlijke gevoel van briefwisseling.

Met een achtergrond in interieurarchitectuur en grafisch ontwerp ontwerpen zij AMLETERO, een stationery-lijn bestaande uit notitieboekjes, stempels, postkaarten,… De tactiele detaillering is essentieel. AMLETERO bestaat uit een basic en limited edition lijn en maakt de verbinding tussen object en papier.


MAX DENYS - JEF VISSERS
Sculptuur en Grafiek
(expo en open atelier)

Max heeft Beeldende Kunsten gestudeerd aan het Sint-Lucas en nadien illustratieve vormgeving aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij zal in de prachtige rurale setting die Nuchelen biedt vol aan zijn trekken komen. Hij geniet immers van de natuur en van al haar landschappen. Eerst kwam dat tot uiting door de opname van stukken natuur te schilderen. Later ontstond de drang om meer te reizen en op ontdekkingstocht te gaan.

Hierdoor ontstond het concept om samen met smid Jef Vissers historische onderdelen uit de Van Eyck-werken te reconstrueren en ten toon te stellen tijdens D-eyck.14.


STAL COLLECTIEF
Meubelmakerij
(expo en open atelier)

Stal Collectief is een collaboratie tussen vier jonge meubelontwerpers die samen afgestuurd zijn in mechelen: Len de Paepe, Tim Vranken, Bob Segers en Jonas Blondeel.
Dit jonge collectief heeft zich gevonden door

vriendschap en hun gemeenschappelijke passie, vormgeving en ontwerpen. Nieuwe ideeen worden geschetst, ontworpen en zelfs met eigen mankracht gebouwd in het atelier van Stal, een oude koeienstal te Nuchelen.


KINDERATELIER
DE VAN EYCKELKES

Toffe ruimte voor de jonge bezoekers om onder begeleiding even kunstenaar te worden. Met geschikt schildermateriaal en knutselwerken kunnen de “van eyckelkes” hun eer betonen aan Jan en Hubert. zaterdag & zondag om 13u en 15u.