ONZE LEDEN EN GRONDLEGGER

WIE SCHUILT ACHTER NUCHELEN

De historische vierkantshoeve maakt deel uit van een prachtig landschap, een mooi stuk natuur! In de gebouwen van Nuchelen werden tegen het einde van het vorige millennium de meeste landbouwactiviteiten stopgezet. Op zoek naar een herbestemming voor deze gebouwen werd gedacht aan kunst, aan cultuur in de natuur.

In augustus 2005 organiseerde OBM (Ontwikkeling Binnenstad Maaseik) het beeldensymposium 'Beeldhouwen aan de Maas' op het Nuchelenhof. Bob Indekeu, de toenmalige voorzitter van OBM, die alles had gedaan om dit project te verwezenlijken, sprak bij de afsluiting van het symposium de wens uit dat het een vervolg zou mogen krijgen. Enkele dagen later verliet hij ons, maar zijn voorbeeld en zijn wens werden een inspiratiebron.

Kunst -en kunstenaars- op de boerderij... dat zou het vertrekpunt worden van de zoektocht naar een manier om deze historische gebouwen een eigentijdse invulling te geven. Bewoner Michel Schroƫ zocht en vond een aantal gelijkgezinde kunstliefhebbers.

Na vele, soms geanimeerde vergaderingen werd in het voorjaar van 2010 de vzw Nuchelen gesticht. Daarna werd gewerkt aan het uitbouwen van de structuur, het zoeken naar sympathisanten en sponsors en vooral ook het opzetten van tentoonstellingen en andere kunstevenementen die de ambities van Nuchelen zouden concretiseren.

Vandaag telt Nuchelen verschillende leden, die zich groepeerden rond een actieve kern, bestaande uit Michel Schroƫ, Marjan Brants, Inge Craeghs, Anita Indekeu, Marc Bussels, Frank Hungenaert, Philippe Oidtmann en Bob Segers.